Dnešní doba potřebuje více hrdinů

Hlavní úlohou hrdinů bylo, je a bude bránit zlu. Dokud existují lidé, kteří mají špatné úmysly, musí existovat hrdinové, kteří jim zabrání je uskutečňovat a prosadit. Lidé je obvykle milují, panují o nich legendy, sláva některých přetrvává staletí a je zajímavé, že u některých přetrvává až dodnes, i přestože žili v dávných časech. Nebo možná právě proto?

Nelze si také nevšimnout oblibu společnosti v komiksových superhrdinech, což dokazuje i množství nových filmů, jejich popularita a sledovanost. A myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že se snad každý rodič, setkal s tím, že si jeho dítě přálo být Spider manem, Iron manem, nebo jiným „manema chtělo zachraňovat svět.

image002

Když se ovšem podíváme na dnešní svět, skutečného hrdinu najdeme málokde. Jako by přestali být součástí reálného světa a faktem zůstalo jen to, že pojem „hrdinapatří pouze do světa pohádek a fantazie.

Proč?

Je to snad tím, že děti, poté co vyrostly, zapomněly na svá dětství? Nebo je v dnešní moderní době něco takového již pouze přežitkem minulosti? Nebo být hrdinou vyžaduje mít obrovskou supersílu, což je možné právě jen v pohádkách? Je také možné, že nás dobře chrání vláda a svět je natolik v pořádku, že se dnes bez hrdinů jednoduše obejdeme …

Kde vlastně hledat pravdu? A proč je tak důležité se tím zabývat právě dnes?

Dnešní doba je bohužel taková, že vliv špatných úmyslů může rychle a intenzivně zasáhnout nejenom jednu oblast, ale i celou společnost. Ať už vlivem sociálních sítí, centralizace systémů, mobilních komunikací, jsou rychlost a dosah zpráv, které se takto mohou šířit takové, že mají lidé se špatnými úmysly možnost škodit snadněji a v masovém měřítku. Toto bylo dříve zejména díky absenci nových technologií daleko složitější.

Když se bavíme o hrdinech, je logické, že těm, kteří jsou zlí a nečestní, hrdinové nehrají do karet. Chápejte, takoví si přejí udržet společnost ve stavu, kdy se žádný hrdina nenarodí, ve stavu, kdy se nikdo hrdinou nestane, aby jim nemohl zabránit, v jejich nepravostech. Dokonce jsem slyšel příběh i o jednom zloduchovi, který z obavy, že se takový hrdina může narodit, nechal vyvraždit všechny děti, které se narodily v určitý okamžik, v dané vesnici.

image004 300x191

Celá věc je o to dramatičtější, že mezi námi žijí „vlci v rouše beránčím, z mého pohledu ti nejnebezpečnější z těch opravdu špatných, kteří své špatné úmysly chytře skrývají, a navíc záměrně zneužívají dobrých úmyslů k tomu, aby „ve jménu dobra pro všechnymanipulovali a využívali důvěru společnosti k uskutečnění svých špatných úmyslů, jejichž dopad, vede v konečném výsledku k rozkladu společnosti nebo hůře, k jejímu zhroucení.

Naštěstí člověk není loutka, i když by si to často leckterý zloduch přál. Je na místě si říct, že pokud tomu chce člověk zabránit, měl by mít oči otevřené a neměl by se nechat ukolébat sladkými řečmi nebo zahnat k nečinnosti, protože ho někdo přesvědčuje, že je to tak lepší, či dokonce podlehnout naprosté apatii.

Víte, je trochu škoda, že řada hrdinů zůstává díky své skromnosti často skryta. A možná by nám pomohlo, kdybychom se je naučili snadno a rychle rozpoznat.

Hrdinové mají dobré úmysly a i když je ani nemusí otevřeně prezentovat, nebude výsledkem jejich chování chaos nebo špionážní systém, nebude jejich snahou kontrola na každém kroku, která neumožňuje lidem chovat se přirozeně, svobodně, podle jejich svobodné vůle. Naopak, jen pouhá přítomnost hrdinů pomáhá společnosti v tom, že její jednotlivci mají spontánní chuť přiložit ruku k dílu, svobodnou touhu být slušní, chovat se čestněji, etičtěji, bez nucení, a to ve výsledku poskytuje společnosti větší sílu a integritu.

image005

Shrnuto, sečteno, nejlepší by bylo, kdyby byli hrdinové všude, třeba na zavolání, aby jejich činy plnily každé noviny a zprávy, a byl jich všude takový dostatek, že by si ti špatní ani nedovolili vytáhnout paty z domu, protože by to pro ně znamenalo rychlý a jasný konec.

Jak toho ovšem docílit? A je to vůbec možné?

Myslím si, že na to existuje velmi jednoduchý recept. Je jen důležité uvědomit si dvě podstatné věci.

1 . Hrdina obvykle neví, že se stane hrdinou, než se jím opravdu stane.

2. Skutečná supersíla nespočívá v tom, jestli umí metat blesky, zvednout horu, nebo létat raketovou rychlostí. To není ta skutečná supersíla. Ta skutečná supersíla spočívá jen a pouze v ochotě a snaze konat dobro bez ohledu na překážky, které hrdina musí překonat, aby toho dosáhl. Je jedno, jaké je to zlo a jaká je jeho velikost, důležité je nepřestat konat dobro, dokud zlo není poraženo.

Myslím si, že každý z nás má v sobě sílu konat dobro. Jenomže málo kdo ví, že tohle je ta opravdová supersíla. A míra, do které je člověk schopen tuto sílu – ochotu konat dobro –  používat a prosazovat, je přímo úměrná tomu, jak velkým hrdinou se stane, jaké se o něm budou vyprávět legendy a jak dlouho budou přetrvávat ve společnosti. Skutečně. Většina hrdinů, netušila, že se hrdiny stanou. To přinesl až čas a legendy, které vznikly v okamžiku, kdy si jich někdo všiml. Na počátku byla jen síla konat dobro, tato supersíla.

Proto je potřeba zdůraznit, že být hrdinou znamená mít dobré úmysly a nebát se je prosazovat. Bez ohledu na překážky, bez ohledu na to, zda to přináší nebo nepřináší obdiv nebo peníze a slávu. Ostatně, jak už jsem řekl, hrdinové často bývají skromní, takže klidně si můžete být superhrdinou, o kterém to nikdo nebude ani tušit. Stačí jen, když každého padoucha včas klepnete přes prsty, kdykoliv se o něco špatného pokusí. Stačí jen, když se budete snažit být hrdinové i přestože třeba pochybujete, že se jimi někdy můžete stát. Buďte hrdinové, ať neskromní či skromní, protože dnešní doba hrdiny opravdu potřebuje.

Blog