Pozor na výjimky pro osvobození daně z nabytí u novostaveb!

Již více než před rokem vešla v platnost novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které se mění zákonná povinnost zaplatit tuto daň z prodávajícího na kupujícího. Výše daně dříve zajímala hlavně prodávajícího, protože byla součástí kupní ceny nemovitosti, ale protože tomu již dnes tak není, výsledkem této změny je větší finanční náklad na pořízení nového bydlení na straně kupujícího.

Naštěstí toto zákonné opatření obdobně jako v minulosti, osvobozuje povinnost platit tuto daň při prvním převodu u nově vzniklé nemovitosti. To platí zejména, když kupujete novostavbu, například v developerském projektu.

Pozor ovšem na výjimky, kdy toto osvobození není možné uplatnit!

1. Zjistěte si stáří novostavby. První věcí, kterou byste si při nákupu novostavby měli prověřit je datum kolaudace, které nesmí být starší 5 let. Pokud je datum kolaudace starší 5-ti let, pak musí kupující daň z nabytí zaplatit.

2. Ověřte si, že byt nebyl užíván. Pokud vlastník před prvním převodem nemovitosti prokazatelně užíval danou nemovitost ke svým účelům nebo jí pronajímal déle než 48 hodin, pak bude kupující muset daň z nabytí nemovitosti také zaplatit. Zde doporučujeme prověřit nejen její historii, ale také aby kupující trval na ustanovení v kupní smlouvě, ve kterém prodávající prohlásí, že předmět převodu je nový a nebyl dosud užíván.

3. Sklad nebo nebytový prostor. Nemovitosti, které nejsou určeny k bydlení nebo pořízeny společně s účelem bydlení, nepodléhají osvobození. V případě nákupu například nebytové jednotky (skladu), jejíž užívání není spojené s bytovou jednotkou nebo není její součástí, bude kupující povinen zaplatit daň z nabytí.

4. Pozor na pozemky. Zjistěte si jak jsou vymezeny pozemky, které kupujete společně s nemovitostí. Pozemky, které nejsou s nemovitostí výlučně spojeny podléhají dani z nabytí. Jedním z příkladů může být zahrada. Jinou situací na kterou bych rád upozornil, je nákup rodinného domu, který má společně s ostatními domy v ulici podíl na příjezdové komunikaci. V tomto případě se osvobození daně z nabytí nevztahuje na výše uvedenou část pozemků, na kterých se komunikace nachází.

5. Koupě bytu vymezeném v rodinném domě. Tedy hovoříme o nemovitosti, která je právně rozdělena na maximálně 3 bytové jednotky. Standardně je koupě rodinného domu, při prvním převodu osvobozena od povinnosti platit daň z nabytí, obdobně jako koupě bytu v domě, který má více než 3 bytové jednotky. Pokud se jedná o dům do 3 bytových jednotek, který prodávající samostatně rozdělil prohlášením vlastníka, nebude možné uplatnit osvobození daně z nabytí při prodeji těchto bytových jednotek.

Josef Kříženecký

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.